Copisteria BN / Colors
Còpies de plànols
Ampliació/Reducció de plànols
Plotejats BN/Color
Cartelleria en color
Disseny gràfic
Escànner Gran Format
Encuadernadors/Plastificacions
Impressio en 3D
Escaneix amb 3D
Venta de Bobines de Filament 3D